Wszystkie reklamacje rozpatrywane są przez nas na podstawie dostarczonych informacji / zdjęć przez klienta. Każdą reklamacje rozpatrujemy osobno i kontaktujemy się w tym celu z klientem. 

W przypadku gdy kurier dostarczył uszkodzoną przesyłkę koniecznie należy sporządzić z nim na miejscu protokół szkody, który należy później również dostarczyć wraz z składaną reklamacją. Prawidłowe sporządzenie protokołu szkody ma znaczący wpływ na rozpatrzenie reklamacji, dlatego prosimy zwrócić szczególną uwagę na ten punkt. 

Wszystkie informację najlepiej dostarczyć drogą mailową.