Wrocław, dnia 13 marca 2020 roku

 

 

Informujemy, że w związku ze zdarzeniem od nas niezależnym, którego nie mogliśmy przewidzieć, ani któremu nie możemy przeciwdziałać, tj. z epidemią koronawirusa, możliwe są przesunięcia terminów realizacji zleceń. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby epidemia nie miała wpływu na naszą działalność, jednak jesteśmy zależni od innych podmiotów – naszych dostawców, przewoźników, service providers, administracji, etc. Sytuacja tych podmiotów wpływa na naszą, jak również warunkowani jesteśmy sytuacją gospodarki regionalnej, krajowej i globalnej. Dodatkowo, zamknięcie szkół, przedszkoli, żłobków i innych instytucji może utrudniać naszym pracownikom wykonywanie ich codziennych obowiązków. Monitorujemy sytuację i podejmujemy wszelkie działania, aby nasze funkcjonowanie nie ulegało zakłóceniom, tym niemniej z wyprzedzeniem informujemy Państwa o możliwym wpływie koronawirusa na naszą sytuację. W razie potrzeby służymy informacją.

 

 

Please be advised that due to an event that is beyond our control, which we could not foresee nor prevent, i.e. with the outbreak of the coronavirus, it is possible that the production and delivery dates may be postponed. We make every effort to ensure, that the epidemic does not affect our operations, however we are dependent on other entities - our suppliers, carriers, service providers, administration, etc. The situation of these entities affects ours, as well as we are conditioned by the situation of the regional, national and global economy. In addition, closing schools, kindergartens, nurseries and other institutions may make it difficult for our employees to perform their daily tasks. We monitor the situation and take all measures so that our activities are not disturbed, however, we inform you in advance about the possible impact of the coronavirus on our situation. If necessary, please contact us.