Zamówienia złożone do godz. 10:30 wysyłamy tego samego dnia.

Warunki Gwarancji

Wykonawca:  FHU Farys,  adres: ul. Gajec  55 Rzepin 69-110, mail: farys@farys.pl,  udziela na okres  12 miesięcy gwarancji, (którego początek liczony od dnia końcowego odbioru towaru przez klienta), na zakupione towary na stronie internetowej farys.pl.

1.       Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym wszystkie produkty sprzedawane przez wykonawcę( oprócz bitów wchodzących w skład zestawów narzędziowych). Okres gwarancji jest jednakowy dla każdego produkty oferowanego przez wykonawcę.

2.       W przypadku ujawnienia się wady towarze objętym gwarancją Zamawiający (lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, mailowo, lub pisemnie.

3.       W przypadku zgłoszenia wady, wada zostanie usunięta niezwłocznie od daty otrzymania towaru.

4.       W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego.

5.        Reklamowany produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Ryzyko dostawy Produktu spoczywa na Kupującym. Wykonawca nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu w transporcie w szczególności wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupującego.

6.        Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji.

7.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.